Om oss

Me er to gardbrukarfamiliar på Skiftun i Hjelmeland som sel produkta våre under merkenamnet Buhagen. Gardane ligg ned mot fjorden, med kort vei til heia.

Me sel varer produsert og foredla lokalt på garden, slik at du som kunde kan vera sikker på kor maten kjem frå og korleis han er laga. Våre varer skal vera av høg kvalitet, og produsert med mest muleg omsyn til dyr og miljø.